اکستروژن آلومینیوم

فرم دهی و تغییر شکل آلیاژ آلومینیوم با روش اکستروژن آلومینیوم با بهترین کیفیت در شرکت صنعتی سالیتک.